IIR Magyarország

AgiCon    Fraud    Kártyapiac   Connected day   Beszerzés

IT cost és projekt controlling szeminárium

Bevezető

Az IT vezetők egyik nagy feladata, hogy bizonyítsák a menedzsment számára azt az értéket, amit az informatika teremt. Ehhez azonban ki kell építeni egy jól működő IT kontrolling rendszert. Tudni kell tervezni a beruházásokat, a költségeket, el kell végezni az IT szolgáltatások díj kalkulációját. Szemináriumunk mindezekhez nyújt támogatást kiváló IT szakértők tolmácsolásában.

A szeminárium kiemelt témái:

 • Az IT controlling és az IT controller szerepe a modern vállalati környezetben
 • Asset Management: avagy mit is controllálnuk pontosan?
 • Az eszközmenedzsment hardver és szoftver oldala
 • Beruházás és költségtervezés
 • Mérőszámok a controlling folyamatokban
 • IT szolgáltatások árazása
 • Projekt controlling rendszerek kialakítása
 • Outsourcing döntések előkészítése
 • Az SLA kialakításának szempontjai

1.nap

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről

9:00 – 10:30      Az IT controlling folyamat és az IT controller szerepe a vállalat működésében

 • Miért, kinek és mikor kell IT controlling
 • Hogyan tervezzen az IT controlling
 • Követő és folyamatba épített kontrollok
 • IT controlling megvalósíthatóságának feltételei
 • IT és az IT controlling eredményessége, hatékonysága

Előadó: Fekete Attila, Ügyvezető, Vezető ISMS auditor, Igazságügyi szakértő

10:30 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 12:30 Projektcontrolling rendszerek építése és működése

 • Milyen projektcontroller szerepek vannak/lehetnek?
 • Miként működik együtt projektcontroller, projektvezető, pénzügyivezető és mások?
 • Milyen típusú IT projektekkel van dolgunk a sokoldalú kontroll során?
 • Mit és miképp tervezzünk, kontrolláljunk (irányítsunk) az IT projektekben?
 • Alapozzunk-e a PMBOK, a PRINCE2 vagy a SIMPLe kontrolljának praxisára?
 • Miért lehet segítségünkre a rendszertervezésben, működtetésben a poliszisztéma?
 • Melyek a projektcontrolling részrendszerek és mi a funkciójuk?
 • Milyen kapcsolódásokkal számoljunk a funkcionális-rendszerek között?
 • Miképp vezessük be a projektcontrolling rendszert?
 • Milyen technikákat, technológiákat, alkalmazásokat, adatbázisokat használhatunk?
 • Esetek, tapasztalatok, tanulságok

Előadó: Véry Zoltán, senior controller, c. egyetemi docens, oktató (METU)

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 15:00 Beruházás és költségtervezés a controlling folyamatokban

 • Hogyan épül fel az informatikai költségstruktúra?
 • Hol van az IT büdzsé helye a szervezetben?
 • Tervezés és beszámolás: Hogyan alakítsuk ki a szervezet felelősségi és elszámolási rendszerét?
 • Hogyan tudja IT controlling árképzésen, mérésen keresztül elősegíteni a demand management megfelelő működését cégcsoporton belül?
 • Milyen controlling szempontokat kell figyelembe venni az eszköz és alkatrész igények, valamint egyéb beszerzések tervezésénél és jóváhagyásánál?
 • Milyen beszerzési tervet kérjen a pénzügy az IT beszerzések tervezése során?
 • Informatikai működés hatékonysága vagy költséghatékonyság: érdemes-e kompromisszumot kötni a szükséges fejlesztések elbírálásakor?
 • Hogyan és milyen megtérüléssel kell számolni az IT beruházások kialakítása során?
 • Controlling szempontok alapján melyik a kifizetődőbb? A dobozos termékek, az egyedi, szervezetre szabható piaci megoldások vagy esetleg a saját, belső fejlesztés?
 • Melyek az IT audit során felmerülő megszorítási pontok?
 • Hogyan kell számolni az akvizíciós értéket?
 • Melyek a legköltségesebb területek és milyen módon lehet ezen költségeket racionalizálni?
 • Milyen rugalmas bővítési lehetőségek vannak?
 • Hogyan és milyen módszertanok alapján alakítható ki az IT költségek allokációja?
 • Milyen módszerekkel határozhatóak meg az indirekt költségek?

Előadó: Klotz Tamás, Senior Presales Advisor, SAP Hungary Kft.

15:00 – 15:30 Kávészünet

15:30 – 17:00 Mérőszámok a controlling folyamatokban

Előadó: Bene Tibor, IT manager, Carlson Wagonlit Travel Rt.

2.nap

9:00 – 10:30 IT szolgáltatások árazása

 • Milyen módszerek állnak rendelkezésre az IT pénzügyi mérésére?
 • Hogyan lehet a belső folyamatokat árazni?
 • Szolgáltatáskatalógus összeállítása – milyen szolgáltatásokat árazunk a kimeneti oldalon?
 • Hogyan hasonlítható össze egy belsős szolgáltatás fejlesztése egy kiszervezett szolgáltatással?
 • Profitcentrum vagy költségcentrum?
 • Költségösszetevők azonosítása – milyen költségek jelentkeznek a bemeneti oldalon?
 • Közvetlen/közvetett költségek felosztása
 • Költségfelosztási modell kialakítása és használata a gyakorlatban
 • Nyilvántartások strukturálása, buktatók
 • A belső árazás különböző szintjei – üzleti szegmensek vs. szervezeti egységek
 • Transzparencia – a vállalat különböző területeinek motiválása az IT költségek optimalizálása érdekében
 • Hogyan határozható meg egy termék vagy szolgáltatás piaci ára a transzferár folyamatok kapcsán?

Előadó: (egyeztetés alatt)
 
10:30 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 12:30    Asset Management: avagy mit is controllálunk pontosan?

Az eszközmenedzsment hardver oldala:

 • Mennyire kötöttek a hardver beszerzések?
 • Milyen szempontokat kell érvényesíteni az eszközbeszerzések/kivezetések során?
 • Hogyan kezeljük a beruházásokat számviteli szempontból?
 • Hogyan alakítható ki a karbantartási költségek controllingja?
 • Hogyan alakul az informatikai eszközök menedzsmentje és ROI kapcsolata?
 • Béreljünk vagy beruházzunk? Hogyan döntsünk?

Az eszközmenedzsment szoftver oldala:

 • Security:
 • Hogyan alakítható ki az információbiztonság controllingja?
 • Adatbiztonság, adatvédelem szempontjából melyek a legfontosabb követelmények?
 • Licencek:
 • Hogyan lehet a nem használt licenceket kivezetni?
 • Miként lehet a szoftver igényeket pontosan felmérni?
 • Hogyan lehet a licence költségeket csökkenteni, valamint hogyan valósítható meg ezek controllingja?
 • Hogyan döntsük el, hogy melyik jobb nekünk, az egyszeri beruházás vagy a havi díjas konstrukció?
 • Alkalmazás:
 • Hogyan lehet a mobilalkalmazásokat megfelelően szabályozni?
 • Cloud computing:
 • Milyen ROI-val érdemes számolni? Megéri-e bevezetni? Milyen controlling szempontokat érdemes figyelembe venni a megvalósítás során?
 • Hogyan alakítható ki a költségkontroll a felhő alapú szolgáltatásoknál? Mi a költségvonzata?
 • BYOD:
 • Növelhető-e a munka hatékonysága a segítségével? Hozhat-e árbevétel növekedést az ezzel elért költségcsökkentés? Mennyi biztonsággal kapcsolatos többletköltséget von maga után?
 • BCP és BCM
 • Hogyan kezelhetőek a controlling számára a katasztrófamenedzsmenttel kapcsolatosan felmerülő költségek?
 • Hogyan alakítható ki az üzletfolytonosság controllingja?
 • Továbbá
 • Miképpen valósítható meg a felhő alapú szolgáltatások controllingja?

Előadó: Karaba Zoltán, Global IT Transition & Transformation Manager, BP 

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 15:00 Outsourcing döntések előkészítése

 • Költségcsökkentés céljából mely területeket érdemes kiszervezni, és melyeken érdemes hosszú távon a saját üzemeltetést választani?
 • Milyen üzleti szempontokat érdemes figyelembe venni a kiszervezésnél?
 • Miért és hogyan születik meg a döntés? Milyen számítások, mutatók alapján? Hogyan lehetséges ezek utólagos visszamérése?
 • Mennyivel kifizetődőbb a kiszervezés a saját tevékenységnél (a tevékenységi köröket figyelembe véve)?
 • Mennyibe kerül ez valójában?
 • Milyen “vakfoltokat” érdemes figyelembe venni, hogy teljes körű és pontos számításokkal alapozzuk meg a döntést?
 • Milyen gyakorisággal érdemes felülbírálni a rendszert, hogy valós képet kapjunk annak hatékonyságáról?
 • Hogyan támogatja a kiszervezés a hosszú távú stratégiát?

Előadó: Karaba Zoltán, Global IT Transition & Transformation Manager, BP

15:00 – 15:30 Kávészünet

15:30– 17:00  Service Level Agreement kialakításának szempontjai

 • Mi a controller szerepe az SLA kialakításánál?
 • Hogyan kell az SLA-t a legoptimálisabban meghatározni?
 • Melyek az összehasonlíthatósági és jövedelmezőségi szempontok az SLA számításnál?
 • Hogyan lehet az SLA-kat, illetve ezek működési, minőségi szintjeit árazni?
 • Hogyan lehet biztosítani, hogy minden lehetséges eseményre kiterjedjen?
 • Milyen szakértelmet kívánnak az egyes támogatási szintek? Milyen protokoll szerint történjen a hibakezelés?
 • Milyen módokon lehet növelni a call centerek szakértelmét?
 • Hogyan és milyen lépésekben kerül megoldásra egy SLA esemény?
 • Milyen szempontokat kell figyelembe venni a szerződés megkötésekor? (válaszidő, megoldási idő, optimális kihasználtság elérése, szerződésmódosítási opció, stb.)

Előadó: Karaba Zoltán, Global IT Transition & Transformation Manager, BP A szeminárium vége

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. október 24. 9:00
Rendezvény vége: 2017. október 25. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. szeptember 8.
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.