IIR Magyarország

AgiCon    Fraud    Kártyapiac   Connected day   Beszerzés

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények IT, Telekommunikáció Dokumentumkezelés 2017

Dokumentumkezelés 2017

Bevezető

Egyre több vállalat gondolkodik azon, hogy „megszabaduljon” a papír alapú dokumentumai nagy részétől: digitalizálja és hitelesítve archiválva azokat, vagy már eleve egy olyan megoldást keres, hogy az egyes dokumentumtípusok már elektronikusan és hitelesen keletkezzenek.
Ennek megvalósításához nyújt megfelelő és megnyugtató jogszabályi környezetet az eIDASrendelet és a 2018. január 1-jétől hatályba lépő „Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló törvény.

A munkaerőhiány a legtöbb vállalatot elérte, így egyre nagyobb hangsúlyt kap vállalaton belül az egyes munkafolyamatok gyorsítása, a folyamatautomatizálás és a társosztályok (háttér)támogatása. Rendezvényünkön szolgáltatói és vállalati oldalról is bemutatásra kerülnek azok a megoldások, vállalati újítások, melyek a folyamatok újragondolásával és ennek gyakorlati megvalósításával racionalizálják adott munkafolyamat esetében a ráfordított (munka)időt.

Továbbá konferenciánkon kerekasztal-beszélgetés során bemutatásra kerül mobil világ, információs társadalom és a biztonság kérdése, tekintettel arra, hogy egyre nagyobb kihívás elé állítja a szakembereket az egyre gyorsuló világ, amit le kell követni az eszközöknek és technikának is, hogy biztosítani tudják a gyors, zökkenőmentes és azonnali döntések lehetőségét, de biztosítva minden biztonsági előírást az engedélyeztetések és jóváhagyások esetében.

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk vállalati ESETTANULMÁNYOK hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások által választ keresve a felvetett kérdésekre.

 

Résztvevőink írták…

„Tökéletes képet kaptam az elektronikus dokumentumkezelés aktuális problémáiról és buktatóiról, emellett figyelemfelkeltő megoldási lehetőségeket láthattunk.” (Bódi Lászlóné, iktatórendszer alkalmazásgazda, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

„Nyílt és őszinte. Problémafeltáró. Sok alapinformációhoz jutottam hozzá.” (Tuza János, dokumentumkezelési osztályvezető, Paksi Atomerőmű Zrt.)

„Az előadók tapasztalata alapján a meglévő problémák új megvilágításában kerültek felszínre, ami alapján új megoldások születhetnek.” (Gazsó Bertold, DMS rendszeradminisztrátor, AUDI Hungária Motor Kft.)

„A dokumentumkezelési folyamat minden szeletével összefüggésben kaptam hasznos információt.” (Kisteleki Tamás, szakértő MÁV Zrt.)

„Szakmailag aktuális információkhoz jutottam, melyek a napi operatív munkámban kiemelten hasznosak és fontosak.” (Fehér Anna, adatfeldolgozási osztályvezető, Díjbeszedő Informatikai Kft.)

„Jó látni, hogy hivatásukat értő szakemberek hogyan vélekednek többé-kevésbé misztikusnak tűnő dolgokról.” (Fincza Roland, üzleti rendszerek elemző, Magyar Posta Zrt.)

„A dokumentumkezelés alapvető, fontos kérdései megemlítésre kerültek a rendezvényen, hasznos volt az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos törvényi háttér jelenének és jövőjének bemutatása.” (Meskál Ferenc, ISD Dunaferr Zrt., IT szakértő)

„Szakmai színvonal és a gyakorlati tapasztalatok találkozása egy aktuális témában.” (Honti Bertalan, főosztályvezető, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság)

„Sok új, hasznos információt hallottam. Némely új megoldást megfontolandónak tartottam cégen belüli megvalósításra.”(Szántóné Nagy Andrea, központi irattár vezető, Chinoin Zrt.)

„Többségében olyan információkat kaptam az előadóktól, amelyek kiegészítették ismereteimet és jól használhatók, hasznosíthatók.”(Hajdú Ferenc, igazgató, MKB Bank Zrt.)

„Ismeretbővítés és véleménycsere szempontjából a legalkalmasabb rendezvény.”(Szente Mihály, igazgatási főreferens, Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

 • Dokumentumok digitalizálása - dokumentummenedzsment
 • E-számla: folyamat-átalakítás vs kiszervezés
 • Hitelesítés és e-aláírás, a konverziós szabályok változása, eIDAS rendelet
 • Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályai
 • A dokumentumhitelesítéssel kapcsolatos SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök
 • Okos gyár és a dokumentumkezelés - a munkaerő-igény kérdése, változása
 • Mobil világ – információs társadalom és a biztonság

Előadók

Konferenciánk eddigi előadói:

 • dr. Benedek Bulcsú Balázs, Szakmai tanácsadó Szabályozási Főosztály, Belügyminisztérium
 • dr. Dávid Róbert, E-közigazgatási főosztályvezető, Belügyminisztérium
 • Gergely Ákos, Vezérigazgató, DOQSYS Business Solutions Zrt.
 • Hajnal Csaba, Ügyvezető, Aktív Rekord Szoftverrendszerek Kft.
 • Jakab Péter, IT és bankbiztonsági szakértő
 • Kisteleki Tamás, Infokommunikációs stratégiai szakértő, MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
 • Németh Ágota Márta, Vezető e-közigazgatási szakértő Termék- és szolgáltatásfejlesztési osztály, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • Ollári Ákos, Osztályvezető Dokumentumkezelési Osztály, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
 • Pataki Tamás, Business Development Manager DMS, Canon Hungária Kft.
 • Solcz-Ujvári Magdolna, Dokumentum menedzsment csoportvezető-helyettes, FŐTÁV Zrt.
 • dr. Polefkó Patrik, Adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.
 • Wágner Diána, Kereskedelmi és marketing igazgató, Trilobita Informatikai Zrt.

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünket ajánljuk nagyvállalatok, a vállalati és a közszféra

 • Informatikai, IT vezetőinek és munkatársainak
 • Dokumentumtár vezetőinek
 • Adminisztrációs vezetőinek
 • Tájékoztatási és dokumentumkezelési vezetőinek
 • Hálózati dokumentációs vezetőinek
 • Archiválási folyamatokért felelős személyeihez
 • azon vállalatok szakembereinek, akik költséghatékonyságra törekednek a dokumentumkezelés megvalósításának eredményeként.

Program

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről
A nap elnöke: Kisteleki Tamás, Infokommunikációs stratégiai szakértő, MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

 Költséghatékonyság, hatékonyságnövelés - megtakarítások

Papír alapú dokumentumok minél inkább digitalizálása
9:00-10:20 Digitalizáció az automatizálás első lépése: vállalati és szolgáltatói előadás

 • Hogyan tudják úgy átalakítani a vállalatok folyamataikat, hogy minél kevesebb papírt használjanak? Tapasztalatok, tanácsok
 • Minőségirányítási Rendszer (9001) hatása az automatizálásra
 • Környezetközpontú Irányítási Rendszer (14001) kapcsolata a digitalizálással- kiegészítve EMAS-sal
 • Folyamatok reorganizációja
 • Mely vállalati folyamatokat lehet
 • digitalizálni? (belső vállalati folyamatok-a legtöbb ügyviteli folyamat-, pl. szerződéskezelés)
 • ráépíteni a már digitalizált dokumentumokra?
 • Miként egyszerűsödhetnek és gyorsulhatnak a folyamatok az automatizáció eredményeképpen? Minél több adatkinyerés, statisztikai adatszolgáltatások, kötelező adatközzétételek
 • Mennyiben eredményez költségcsökkentést és hatékonyságot a digitalizáció a vállalat egészét tekintve és az egyes területekre lebontva?
 • Milyen munkaerő-optimalizációs hatása lehet
 • a dokumentumok digitalizálásának?
 • egyes részfolyamatok kiszervezésének?
 • Korszerű irattárolás (elektronikus és a szükséges fizikai)

Előadók:
Pataki Tamás, Business Development Manager, Canon Hungária Kft.
Solcz-Ujvári Magdolna, Dokumentum menedzsment csoportvezető-helyettes, FŐTÁV Zrt.
10:20-10:50 Kávészünet

10:50-11:30 Papír alapú bejövő számlák kezelésének automatizálása, hatékony számla engedélyezési folyamatok kialakítása

 • Bemutatkozás
 • Beérkező számlák előfeldolgozása – szelektálás, vonalkód alapú azonosítás
 • Szkennelés és imaging – Számla adatok felismerése és feladása iratkezelő megoldás felé
 • Számla iktatási és engedélyezési folyamatok kialakítása – Papírmentes engedélyezés
 • Iktató rendszer és SAP rendszer együttműködése az engedélyezési folyama hatékonyságának növelése érdekében
 • Egygombos számla-engedélyezés
 • E-számlák becsatornázása a számlaengedélyezési folyamatba
 • Esettanulmány
 • Fejlesztési irányok

Előadók:                          
Wágner Diána, Kereskedelmi és marketing igazgató, Trilobita Informatikai Zrt.
Hajnal Csaba, Ügyvezető, Aktív Rekord Szoftverrendszerek Kft.

11:30-12:10 Az online szerződéskötés jogi környezete

 • online/elektronikus szerződéskötés, a távollévő felek közötti üzleti kapcsolatok változatos jogi szabályai
 • a szerződő felek online/távoli, hiteles azonosítása, mint új lehetőség
 • elektronikus aláírás és hitelesítés, archiválás
 • az ügyfelek adatainak online kezelése, különösen a biometriára tekintettel
 • ágazatspecifikus sajátosságok

Előadó: dr. Polefkó Patrik, Adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.

12:10-12:50 A Robotika és az Outsourcing a nagyvállalati dokumentumkezelésben

 • Trendek a dokumentumkezelés területén
 • Robotika és az emberi munka összehangolása: IDR és ICR technológia
 • Outsourcing által realizálható előnyök
 • Egy dokumentumfelolgozó központ mindennapjai: DDC Gödöllő esettanulmány

Előadó: Gergely Ákos, Vezérigazgató, DOQSYS Business Solutions Zrt.
12:50-13:50 Ebédszünet

13:50-14:30 A konverziós szabályok változása, eIDASrendelet - jogalkotói előadás

 • Mennyiben tudja a hiteles elektronikus másolat kiváltani a papírt?
 • Milyen törvényi lehetőségek vannak erre?
 • Mi a jogalkotó véleménye? Kimondható-e, hogy kiváltható a papír a hiteles elektronikus másolattal, ami megvédhető lesz, a bíróságon megállja a helyét?
 • Hiteles másolatok készítése: különböző időbélyegzővel
 • Mit mond ki a 910/2014-es európai parlamenti és tanácsi rendelet? eIDASrendelet
 • Mennyiben alakították át a hiteles másolás szabályait? Fokozott minősített bélyegző szervezeti bélyegző kérdése
 • Miben változott a minősített szolgáltatók feltételrendszere?
 • Mennyiben érinti a változás az ügyfélkört is, ahol minősített szolgáltatást vesznek igénybe?
 • Valóban el kell elfogadni a minősített aláírást, és ezt egyenértékűnek kell tekinteni a kézi aláírással Európában?
 • Melyek az együttműködés szabályai?
 • A papír alapú dokumentum elektronikussá alakítása és ennek hitelesítési kérdései: a 451/2016-os kormányrendelet
 • A hiteles elektronikus dokumentumkezelés kérdése:
 • amikor alapvetően már hitelesen állt elő a dokumentum elektronikusan: maga a rendszer van tanúsítva egy biometrikus aláírási rendszerrel
 • ha papír alapon állt elő: ezt utána kezelni kell

Előadó: dr. Benedek Bulcsú Balázs, Szakmai tanácsadó Szabályozási Főosztály, Belügyminisztérium         

14:30-15:10 Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - jogalkotó

 • Miben hoz változást a 2018. január 1-jétől hatályba lépő „Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló törvény?
 • Milyen előírásokat tartalmaz az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és ügyfél között?
 • Miként definiálható a „közfeladatot ellátó szervezet”, ahol ezt be kell vezetni?
 • Ügyfélkapu –cégkapu, Személyes Ügyintézési FelületA törvényből adódó jogok és kötelezettségek
 • Milyen központi megoldások biztosítják, támogatják az elektronikus ügyintézést

Előadó: dr. Dávid Róbert, E-közigazgatási főosztályvezető, Belügyminisztérium
15:10-15:50 A dokumentumkezeléssel kapcsolatos SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök

 • Dokumentumok hitelesítésével kapcsolatos szolgáltatások állapota, használatukkal kapcsolatos tapasztalatok, szolgáltatásfejlesztések
 • A dokumentumok kézbesítésével, tárolásával kapcsolatos szolgáltatások állapota, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok, fejlesztési irányok
 • Az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-papír szolgáltatás) bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok, továbbfejlesztési irányok

Előadó: Németh Ágota Márta, vezető e-közigazgatási szakértő, Termék- és szolgáltatásfejlesztési osztály, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

15:50-16:10 Kávészünet

16:10-16:50 Az elektronikus ügyintézés bevezetésére történő felkészülés a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon

 • Elektronikus ügyintézés bevezetésének minimum követelményei
 • Milyen SZEÜSZ, KEÜSZ szolgáltatásokat kell igénybe venni az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez? Hogyan lehet hozzájuk csatlakozni?
 • Mennyiben változnak meg a hagyományos iratkezelési folyamatok az elektronikus ügyintézés bevezetését követően?
 • Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek informatikai együttműködésének aktuális kérdései
 • Milyen belső szabályzatokat kell megalkotni az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez?
 • Hol tartanak jelenleg az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos fejlesztések?
 • Milyen további lehetőségek állnak a közfeladatot ellátó szervek előtt az elektronikus ügyintézésben?

Előadó: Ollári Ákos, Osztályvezető Dokumentumkezelési Osztály, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

16:50-17:45 A jövő irányai a dokumentumkezelésben
Okos jövő, okos gyár, okos város és a dokumentumkezelés: a munka-erő igény kérdése, alakulása, változása - Kerekasztal-beszélgetés

 • Mit értünk pontosan az
  • „okos jövő”
  • „okos gyár”
  • „okos város” kifejezés alatt?
 • Hol kapcsolódik össze a termelés automatizálása, minél inkább a digitalizálása a dokumentumkezeléssel és az okos gyár víziójával?
 • Milyen előnyökkel járnak az önjáró, programozható szállítóeszközök, „robotok”?
 • Munkaerő-igény kérdése: ha gépesítünk, akkor más jellegű munkát tudnak elvégezni a szakemberek?
 • Mennyire fog felértékelődni a képzettség, egyre nagyobb jelentősége lesz-e a képzettségnek?
 • Mennyire szükséges a folyamatokat átszervezni, újragondolni, átképzéseket szervezni? ezekhez a gépekhez programokat kell írni: ehhez más típusú, tudású ember kell

Mobil világ – információs társadalom és a biztonság: Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 • Hogyan működik a mai magyar valóságban a Mobility kérdése? megvalósult példák – aláíró pad a gyakorlatban, nagyobb mennyiségű mobilinternet?
 • Miért fontos, hogy akár többen is elérjék az adatot, egyszerre, egy időben tudjanak dolgozni egy adott dokumentumon?
 • Mobilozó gyalogosok kérdése: a döntéshozó valóban minden releváns információ birtokába van-e, amikor mobileszközön rányom és jóváhagy? Mindent megtett-e a vállalat annak érdekében?
 • Szabad-e ezt az eszközt „odaadni” a döntéshozó kezébe?
 • Ezt a gyártótechnológiát hogyan érik el?
 • Mennyire fontos, hogy
  • ne legyen gátlótényező a cégpolicy és a biztonsági előírások,
  • biztonságos és kényelmes legyen az elérés?
 • Mindent megtett-e a vállalat annak érdekében, hogy ne legyen adatszivárgás: illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz?
 • Mire kell figyelni? az emberi tényező kérdése, a technológia, az IT adott: ezt belső és külső audit

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Jakab Péter, IT és bankbiztonsági szakértő

Kisteleki Tamás, Infokommunikációs stratégiai szakértő, MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
dr. Polefkó Patrik, Adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, Raiffeisen Bank Zrt.
Solcz-Ujvári Magdolna, Dokumentum menedzsment csoportvezető-helyettes, FŐTÁV Zrt.

17:45 A konferencia zárása

Együttműködő partnereink:

Canon

 

http://doqsys.hu/

 

Tribolita

 

Médiapartnerünk:

Computerworld

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 19. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 19. 17:00
Részvételi díj 99.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. augusztus 4.
Helyszín Mercure Budapest City Center
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 99,000.00
2 84,500.00
3 66,300.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.